Bệnh viện chuyên khoa tại Bình Định

Trong 03 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện đã thực hiện khám và điều trị [...]