Bệnh viện tâm thần tại Thành phố Hồ Chí Minh

7,Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh,766 Đ. Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5,Thành [...]