Các số điện thoại khẩn cấp tại Hàn Quốc bắt buộc phải biết

Các số điện thoại khẩn cấp tại Hàn Quốc, nó quan trọng tới mức không cần mở khóa điện thoại thậm chí không cần gắn thẻ sim.

Tổng đài tư vấn hỗ trợ cuộc sống ở Hàn Quốc

▸밀수신고

[tel]125[/tel]

Báo cáo buôn lậu.

▸해양재난신고

[tel]122[/tel]

Bảo vệ bờ biển

▸ 범죄신고

[tel]112[/tel]
Khai báo tội phạm: Khi người nước ngoài gọi điện cho tổng đài 112 sẽ được tiếp nhận thông tin khai báo sử dụng dịch vụ thông dịch tay ba (cảnh sát – thông dịch viên – người khai báo) [tel]112[/tel]

▸학교․여성폭력 피해자 긴급지원센터

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân của bạo lực học đường, phụ nữ bị bạo hành

[tel]117[/tel]

▸학교폭력 긴급 신고전화

Tổng đài khai báo bạo lực học đường khẩn cấp

[tel]1588[/tel] – [tel]7179[/tel]

▸사이버테러․개인정보침해신고

Tổng đài khai báo bị khủng bố, xâm phạm thông tin cá nhân qua mạng

[tel]118[/tel]

▸미아․가출인 신고

Tổng đài khai báo trẻ mất tích, bỏ nhà

[tel]182[/tel]

▸여성긴급전화 / 청소년 상담

Tổng đài hỗ trợ phụ nữ khẩn cấp / Tư vấn thanh thiếu niên

[tel]1366[/tel]  / [tel]1388[/tel]

▸다누리 콜센터

Trung tâm Đa văn hóa Danuri

[tel]1577[/tel] – [tel]1366[/tel]

‣화재․응급환자․긴급구조 신고

Tổng đài khai báo hỏa hoạn, bệnh nhân cần ứng cứu khẩn cấp, cứu trợ khẩn cấp

[tel]119[/tel]

▸정부민원안내 콜센터

Tổng đài hướng dẫn nhân dân của chính phủ

[tel]110[/tel]

▸외국인 관광안내

Hướng dẫn du lịch dành cho người nước ngoài

[tel]1330[/tel]

▸인권침해 진정․상담

Tư vấn xâm phạm nhân quyền

[tel]1331[/tel]

▸외국인노동센터

Trung tâm người lao động nước ngoài

[tel]1644[/tel] – [tel]1199[/tel]

▸대한법률구조상담

Tư vấn hỗ trợ pháp luật Dahan

[tel]132[/tel]

▸청소년 상담 전화

Tổng đài tư vấn thanh thiếu niên

[tel]1388[/tel]

‣ 도로교통공단 콜센터

Tổng đài Cơ quan giao thông đường bộ Hàn Quốc  (http://dl.korea.or.kr)

[tel]1577[/tel] – [tel]1120[/tel]

※ 영어, 중국어, 일어, 베트남어, 타이어, 몽골어, 인니어, 러시아어, 크메르어, 따갈로그어

Tiếng Anh, Tiếng Trung,Tiếng Nhật, Tiếng Việt, Tiếng Thái Lan, Tiếng Mông Cổ, tiếng Indonesian, tiếng Nga, tiếng Khmer, tiếng Tagalog.

‣ 관광통역안내 : 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 4개 언어

[tel]1330[/tel]

Trung tâm thông dịch du lịch: 4 thứ tiếng là tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung ‣ 다누리 콜센터 : 베트남어․몽골어․크메르어 등 13개 언어

Trung tâm Đa văn hóa Danuri : 13 thứ tiếng, có bao gồm tiếng Việt, tiếng Mông Cổ, tiếng Khmer.

[tel]1577[/tel] – [tel]1366[/tel]

‣ 외국인종합안내 : 타이어․인니어․우루두어 등 20개 언어

Trung tâm hướng dẫn tổng hợp dành cho người nước ngoài: 20 thứ tiếng, bao gồm tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Urdu.

[tel]1365[/tel], [tel]1661[/tel] – [tel]2025[/tel]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *