Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus Bình Dương số 55: Becamex – Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 55: Becamex – Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Tòa nhà Becamex – Đại-lộ Bình-dương – Phạm-ngọc-Thạch – Hùng-vương – Lý-thái-Tổ – Lê-lai – Đại-học Quốc-tế Miền-Đông.

Lộ trình chiều về

Đại-học Quốc-tế Miền-Đông – Lê-lai – Lý-thái-Tổ – Hùng-vương – Phạm-ngọc-Thạch – Đại-lộ Bình-dương – Tòa nhà Becamex.

Bản đồ đường đi

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của