Di chuyển đến Di sản Thế Giới Phong Nha Kẻ Bàng bằng tuyến xe bus số 04 của Quảng Bình

Tuyến xe buýt Quảng Bình số 04: Thành phố Đồng Hới – Phong Nha Kẻ Bàng

Khoảng cách: 54 km

Thời gian hoạt động: Từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Giá vé: 

Từ 0 đến 10km: 10.000 VNĐ

Từ 10 đến 20km: 15.000 VNĐ

Từ 20 đến 30km: 25.000 VNĐ

Từ 30 đến suốt tuyến: 35.000 VNĐ.

+ Vé tháng: Nội thành, nội thị: 400.000đ; suốt tuyến: 500.000đ.

Số chuyến: 14 – 16 lượt/ngày (kể cả đi và về).

Thời gian chuyến: 95 phút

Giãn cách chuyến: 45 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Xã Quang-phú – Trương-pháp – Nguyễn-du – Trần-hưng-Đạo – Chợ Nam-lý – Nguyễn-hữu-Cảnh – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Hoàn-lão – Tỉnh-lộ 2 – Đường Hồ-chí-Minh – Di-sản Phong-nha Kẻ-bàng.

Lộ trình chiều về

Di-sản Phong-nha Kẻ-bàng – Đường Hồ-chí-Minh – Tỉnh-lộ 2 – Thị-trấn Hoàn-lão – Quốc-lộ 1A – Nguyễn-hữu-Cảnh – Chợ Nam-lý – Trần-hưng-Đạo – Nguyễn-du – Trương-pháp – Xã Quang-phú.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của