Hành trình tuyến xe bus An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn – Cầu T6

Tuyến xe buýt An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn – Cầu T6

Khoảng cách: 36 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 18h45

Số chuyến: 24 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 – 35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-trấn Tri-tôn – Tỉnh-lộ 958 – Vàm-rầy – Cầu T6.

Lộ trình chiều về

Cầu T6 – Vàm-rầy – Tỉnh-lộ 958 – Thị-trấn Tri-tôn.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của