Hành trình tuyến xe bus Bình Định số 14: Ghềnh Ráng 1 – Chợ Lớn

Tuyến xe buýt Bình Định số 14: Ghềnh Ráng 1 – Chợ Lớn

Thời gian hoạt động: Ghềnh-ráng (05h45 & 12h00); Chợ Lớn (11h30 & 17h15)

Số chuyến: 4 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 40 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Khu phố 1 phường Ghềnh-ráng – Quốc-lộ 1D – Võ-liệu – Tây-sơn – Hàn-mạc-Tử – An-dương-Vương – Ngô-mây – Nguyễn-thái-Học – Phạm-ngũ-Lão – Nguyễn-tất-Thành – Nguyễn-huệ – Lê-thánh-Tôn – Chợ Lớn Quy-nhơn.

Lộ trình chiều về

Chợ Lớn Quy-nhơn – Lê-thánh-Tôn – Nguyễn-huệ – Nguyễn-tất-Thành – Phạm-ngũ-Lão – Nguyễn-thái-Học – Ngô-mây – An-dương-Vương – Hàn-mạc-Tử – Tây-sơn – Võ-liệu – Quốc-lộ 1D – Khu phố 1 phường Ghềnh-ráng.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của