Hành trình tuyến xe bus Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc – Thành phố Vĩnh Long

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc – Thành phố Vĩnh Long

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Khoảng cách: 26 km

Thời gian hoạt động: 04h30 – 18h30

Số chuyến: 58 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Sa-đéc – Quốc-lộ 80 – Quốc-lộ 1A – Phạm-hùng – Lê-thái-Tổ – Ba tháng Hai – Đoàn-thị-Điểm – Bến xe Vĩnh-long.

Lộ trình chiều về

Bến xe Vĩnh-long – Ba tháng Hai – Trưng-nữ-Vương – Tô-thị-Huỳnh – Lưu-văn-Việt – Lê-thái-Tổ – Quốc-lộ 1A – Quốc-lộ 80 – Bến xe Sa-đéc.

Bản đồ đường đi

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của