Hành trình tuyến xe bus Long An số 02: Bến xe Long An – Xã Khánh Hưng

Tuyến xe buýt Long An số 02: Bến xe Long An – Xã Khánh Hưng

Khoảng cách: 103 km

Thời gian hoạt động: Tân-an (06:00 – 16:00); Khánh-hưng (04:20 – 16:00)

Số chuyến: 20 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 180 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Long-an – Hùng-vương – Quốc-lộ 62 – Tỉnh-lộ 831 – Xã Khánh-hưng

Lộ trình chiều về

Xã Khánh-hưng – Tỉnh-lộ 831 – Quốc-lộ 62 – Hùng-vương – Bến xe Long-an.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của