Hành trình tuyến xe bus số 03: Thủ Dầu Một – Vĩnh Tân

Tuyến xe buýt Bình Dương số 03: Thủ Dầu Một – Vĩnh Tân

Khoảng cách: 25 km

Thời gian hoạt động: 05:00 – 20: 30

Giá vé: 8000 (đến 1/2 tuyến); 13000 (trên 1/2 tuyến)

Số chuyến: 44 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 – 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tỉnh – Đường CMT8 – Ngã sáu – Yersin – Đại-lộ Bình-dương – Huỳnh-văn-Lũy – ĐT 742 – UBND Xã Phú-chánh – Cầu Thợ-ụt – Ngã ba Vĩnh-tân – Bến Vĩnh-tân.

Lộ trình chiều về

Bến Vĩnh-tân – Ngã ba Vĩnh-tân – Cầu Thợ-ụt – UBND Xã Phú-chánh – ĐT 742 – Hùynh-văn-Lũy – Đại-lộ Bình-dương – Yersin – Ngã sáu – Đường CMT8 – Bến xe khách Tỉnh.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của