Hành trình tuyên xe bus Vũng Tàu số 06: Bến xe Vũng Tàu – Tân Thanh

Tuyến xe buýt Vũng Tàu số 06: Bến xe Vũng Tàu – Tân Thanh

Khoảng cách: 70,3 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 17h30

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 12 – 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

 Bến xe Vũng-tàu – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Lê-hồng-Phong – Thi-sách – Thuỳ-vân – Hoàng-hoa-Thám – Trần-hưng-Đạo – Lê-lợi – Nguyễn-an-Ninh – Đường 30/4 – Quốc-lộ 51 – Nguyễn-tất-Thành – Bạch-đằng – Quốc-lộ 51 – Bến Tân-thành.

Lộ trình chiều về

Bến Tân-thành – Quốc-lộ 51 – Bạch-đằng – Nguyễn-tất-Thành – Quốc-lộ 51 – Đường 30/4 – Nguyễn-an-Ninh – Lê-lợi – Trần-hưng-Đạo – Hoàng-hoa-Thám – Thuỳ-vân – Thi-sách – Lê-hồng-Phong – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Bến xe Vũng-tàu.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của