Hành trình tuyến xe buýt Biên Hòa số 04: Bến xe Biên Hòa – Cẩm Đường

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 04: Bến xe Biên Hòa – Cẩm Đường

Đơn vị vận chuyển: 

     + HTX vận tải ô tô Biên Hòa

     + Điện thoại: 0613 886 284

Khoảng cách: 56 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 17h00

Giá vé: 12000 (đến 1/2 tuyến); 22000 (trên 1/2 tuyến).

Số chuyến: 46 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 – 40 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Biên-hoà – Đường CMT8 – Đường 30/4 – Phạm-văn-Thuận – Trần-quốc-Toản – Đường số 4 KCN Biên-hoà I – Xa-lộ Hà-nội – Ngã tư Tam-hiệp – Bùi-văn-Hoà – Quốc-lộ 51 – Thị-trấn Long-thành – ĐT 769 – Bến Cẩm-đường.

Lộ trình chiều về

Bến Cẩm-đường – ĐT 769 – Thị-trấn Long-thành – Quốc-lộ 51 – Bùi-văn-Hoà – Ngã tư Tam-hiệp – Xa-lộ Hà-nội – Đường số 4 KCN Biên-hoà I – Trần-quốc-Toản – Phạm-văn-Thuận – Đường 30/4 – Đường CMT8 – Bến xe Biên-hoà.

 

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của