Hành trình tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku – Đức Cơ

Tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku – Đức Cơ

Khoảng cách: 68 km

Thời gian hoạt động: 06:00 – 18:15

Thời gian chuyến:140 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Pleiku – Trần-phú – Nguyễn-văn-Trỗi – Quang-Trung – Lê-Lợi – Cách-mạng tháng Tám – Tôn-thất-Tùng – Lê-duẩn – Lý-Nam-Đế – Bến xe Đức-long Gia-lai – Lý-Nam-Đế – Lê-duẩn – Trường-chinh – Quốc-lộ 14 – Hàm-rồng – Quốc-lộ 19 – Thị-trấn Chư-ty – Mooc-đen Đức-cơ.

Lộ trình chiều về

Mooc-đen Đức-cơ – Thị-trấn Chư-ty – Quốc-lộ 19 – Hàm-rồng – Quốc-lộ 14 – Trường-chinh – Lê-duẩn – Lý-Nam-Đế – Bến xe Đức-long Gia-lai – Lý-Nam-Đế – Lê-duẩn – Tôn-thất-Tùng – Cách-mạng tháng Tám – Lê-Lợi – Quang-Trung – Nguyễn-văn-Trỗi – Trần-phú – Thương-xá Pleiku.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của