Hành trình tuyến xe buýt Phan Thiết số 08: Bến xe Lagi – Bến xe Bình Châu

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 08: Bến xe Lagi – Bến xe Bình Châu

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Thị-xã Lagi – Lê-lợi – Thống-nhứt – Đinh-bộ-Lĩnh – Quốc-lộ 55 – Bến xe Bình-châu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Bình-châu – Quốc-lộ 55 – Đinh-bộ-Lĩnh – Thống-nhứt – Lê-lợi – Bến xe Thị-xã Lagi.

Bản đồ đường đi

Cập nhật lúc Báo lỗi 1.3 K

Có thể bạn quan tâm