Hành trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 06: Thành phố Quảng Ngãi – Minh Long

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 06: Thành phố Quảng Ngãi – Minh Long

Khoảng cách: 36 km

Thời gian hoạt động: 05h30 – 17h30

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau 16.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 11.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 14 chuyến/ngày gồm 7 chuyến đi và 7 chuyến về.

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 90 – 150 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi – Lê-thánh-Tôn – Phạm-văn-Đồng – Nguyễn-nghiêm – Nguyễn-công-Phương – Tỉnh-lộ 624 – Ngã ba Cầu Thạnh-an.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Cầu Thạnh-an – Tỉnh-lộ 624 – Nguyễn-công-Phương – Nguyễn-nghiêm – Phạm-văn-Đồng – Lê-thánh-Tôn – Bến xe Quảng-ngãi.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của