Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ nước Việt Nam, được đặt tại lăng mộ và khu di tích lịch sử này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.