Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre – Bến Tiệm Tôm

Tuyến xe buýt Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre – Bến Tiệm Tôm

Khoảng cách: 54 km

Thời gian hoạt động: Bến-tre (05h00 – 19h20); Tiệm-tôm (03h00 – 17h40)

Số chuyến: 86 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 – 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

 Bến xe Bến-tre – Quốc-lộ 60 – Đại-lộ Đồng-khởi – Đoàn-hoàng-Minh – Cách-mạng Tháng Tám – Nguyễn-đình-Chiểu – Tỉnh-lộ 885 – Bến Tiệm-tôm.

Lộ trình chiều về

Bến Tiệm-tôm – Tỉnh-lộ 885 – Nguyễn-đình-Chiểu – Cách-mạng Tháng Tám – Đoàn-hoàng-Minh – Đại-lộ Đồng-khởi – Quốc-lộ 60 – Bến xe Bến-tre.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của