Lộ trình tuyến xe bus Biên Hòa số 05: Bến Xe Biên Hòa – Bến Xe Chợ Lớn

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 05: Bến Xe Biên Hòa – Bến Xe Chợ Lớn

Đơn vị vận chuyển: Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn:

     + Công ty CP vận tải Sonadezi

     + Điện thoại: 0613 837 097 hoặc 0986 157 157

Khoảng cách: 38 km

Thời gian hoạt động: 04h50 – 18h00

Giá vé: 10000 (đến 1/2 tuyến); 15000 (trên 1/2 tuyến)

Số chuyến: 72 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 95 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 – 35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Biên-hoà – Ngã tư Xuân-hiệp – Quốc-lộ 1K – Xa-lộ Đại-hàn – Quốc-lộ 13 – Cầu Bình-triệu – Đinh-bộ-Lĩnh – Bạch-đằng – Xô-viết Nghệ-tĩnh – Công-trường Hàng-xanh – Xô-viết Nghệ-tĩnh – Cầu Thị-nghè – Nguyễn-thị-minh-Khai – Phùng-khắc-Khoan – Trần-cao-Vân – Công-trường Chiến-sĩ – Võ-văn-Tần – Bà-huyện Thanh-quan – Nguyễn-thị-minh-Khai – Công-trường Cộng-hoà – Trần-phú – Lê-hồng-Phong – Vĩnh-viễn – Ngô-gia-Tự – Nguyễn-chí-Thanh – Thuận-kiều – Châu-văn-Liêm – Hải-thượng-lãng-Ông – Trang-tử – Bến xe Chợ-lớn (Ga A)

Lộ trình chiều về

 Bến xe Chợ-lớn (Ga A) – Lê-quang-Sung – Phạm-đình-Hổ – Hải-thượng-lãng-Ông – Châu-văn-Liêm – Thuận-kiều – Nguyễn-chí-Thanh – Ngô-gia-Tự – Vĩnh-viễn – Lê-hồng-Phong – Bến xe Lê-hồng-Phong – Trần-phú – Công-trường Cộng-hoà – Nguyễn-thị-minh-Khai – Cầu Thị-nghè – Xô-viết Nghệ-tĩnh – Công-trường Hàng-xanh – Xô-viết Nghệ-tĩnh – Quốc-lộ 13 – Cầu Bình-triệu – Quốc-lộ 13 – Xa-lộ Đại-hàn – Quốc-lộ 1K – Ngã tư Xuân-hiệp – Bến xe Biên-hoà.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của