Lộ trình tuyên xe bus Bình Dương số 39: Tòa nhà Becamex – Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe buýt Bình Dương số 39: Tòa nhà Becamex – Khu công nghiệp VSIP 2

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Tòa nhà Becamex – Đại-lộ Bình-dương – Ba-mươi tháng Tư – Cách-mạng Tháng Tám – Lê-hồng-Phong – Phú-lợi – Lê-thị-Trung – Huỳnh-văn-Lũy – Lý-thái-Tổ – Trần-quốc-Toản – Lê-hoàn – Thống-nhứt – KCN VSIP 2.

Lộ trình chiều về

KCN VSIP 2 – Thống-nhứt – Lê-hoàn – Trần-quốc-Toản – Lý-thái-Tổ – Huỳnh-văn-Lũy – Lê-thị-Trung – Phú-lợi – Lê-hồng-Phong – Cách-mạng Tháng Tám – Ba-mươi tháng Tư – Đại-lộ Bình-dương – Tòa nhà Becamex.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của