Lộ trình tuyến xe bus Bình Dương số 51: Becamex Tower – Phú Cường – Đại học Quốc Tế Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 51: Becamex Tower – Phú Cường – Đại học Quốc Tế Miền Đông

Khoảng cách: 2 3,6 km

Thời gian hoạt động: Becamex (05h00 – 16h30); Đại-học (06h05 – 17h40)

Số chuyến: 54 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến:10 – 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Becamex Tower – Đại-lộ Bình-dương – Ba-mươi tháng Tư – Cách-mạng Tháng Tám – Nguyễn-văn-Cừ – Phạm-ngọc-Thạch – Hùng-vương – Lê-lợi – Đồng-khởi – Lý-thái-Tổ – Lê-lai – Đại-học Quốc-tế Miền Đông.

Lộ trình chiều về

Đại-học Quốc-tế Miền Đông – Lê-lai – Lý-thái-Tổ – Đồng-khởi – Lê-lợi – Hùng-vương – Phạm-ngọc-Thạch – Nguyễn-văn-Cừ – Cách-mạng Tháng Tám – Ba-mươi tháng Tư – Đại-lộ Bình-dương – Becamex Tower.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của