Lộ trình tuyến xe bus Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông – Hikari – Đại học Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông – Hikari – Đại học Miền Đông

Lộ Trình của tuyến

Đại-học Quốc-tế Miền-Đông – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – Công-viên Trung-tâm – SORA Garden – Hùng-vương – Lê-lợi – Đồng-khởi – Lý-thái-Tổ – Thương-xá Hikari – Lê-lai – Đại-học Quốc-tế Miền-Đông.

Bản đồ đường đi

Cập nhật lúc Báo lỗi 1.3 K

Có thể bạn quan tâm