Lộ trình tuyến xe bus Kontum số 03: Thành phố Kontum – Thi Trấn Đắk-RVE

Tuyến xe buýt Kontum số 03: Thành phố Kontum – Thi Trấn Đắk-RVE

Khoảng cách: 28 km

Số chuyến: 12 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Kontum – Quốc-lộ 24 – Thị-trấn Đắk-rve

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Đắk-rve – Quốc-lộ 24 – Thành-phố Kontum.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của