Lộ trình tuyến xe bus Phú Yên số 10: Thành phố Tuy Hòa – Nhà thờ Mằng Lăng

Tuyến xe buýt Phú Yên số 10: Thành phố Tuy Hòa – Nhà thờ Mằng Lăng

 

Khoảng cách: 27,5 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 17h00

Số chuyến: 24 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 50 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Liên-tỉnh – Nguyễn-tất-Thành – Trần-hưng-Đạo – Lê-duẩn – Trần-phú – Trường-chinh – Nguyễn-huệ – Duy-tân – Lê-lợi – Lê-trung-Kiên – Nguyễn-huệ – Lê-thành-Phương – Nguyễn-tất-Thành – Nguyễn-hữu-Thọ – Lê-duẩn – (đường ven biển) – xã An-phú – xã An-chấn – An-mỹ – An-hòa – An-hải – An-ninh-Đông – An-thạch – Nhà thờ Mằng-lăng.

Lộ trình chiều về

Nhà thờ Mằng-lăng – (đường ven biển) – An-thạch – An-ninh-Đông – An-hải – An-hòa – An-mỹ – An-chấn – An-phú – Lê-duẩn – Nguyễn-hữu-Thọ – Nguyễn-tất-Thành – Lê-thành-Phương – Nguyễn-huệ – Lê-trung-Kiên – Lê-lợi – Duy-tân – Nguyễn-huệ – Trường-chinh – Trần-phú – Lê-duẩn – Trần-hưng-Đạo – Nguyễn-tất-Thành – Bến xe Liên-tỉnh.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của