Lộ trình tuyến xe bus Quảng Nam số 08: Thành phố Tam Kỳ – Đại Lộc

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 08: Thành phố Tam Kỳ – Đại Lộc

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 17h00

Giá vé: giá vé suốt tuyến 30 nghìn đồng

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 120 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Lý-thường-Kiệt – Lê-lợi – Nguyễn-du – Nguyễn-chí-Thanh – Trưng-nữ-Vương – Phan-bội-Châu – Quốc-lộ 1A – Vĩnh-điện – Tỉnh-lộ 609 – Thị-trấn Ái-nghĩa – Cầu Hà-nha – UBND Đại-hồng – Bến Đại-lộc.

Lộ trình chiều về

Bến Đại-lộc – UBND Đại-hồng – Cầu Hà-nha – Thị-trấn Ái-nghĩa – Tỉnh-lộ 609 – Vĩnh-điện – Quốc-lộ 1A – Phan-bội-Châu – Trưng-nữ-Vương – Nguyễn-chí-Thanh – Nguyễn-du – Lê-lợi – Lý-thường-Kiệt.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của