Lộ trình tuyến xe bus số 03: Bến xe Châu Thành – Thị Trấn Ba Chúc

Tuyến xe buýt An Giang số 03: Bến xe Châu Thành – Thị Trấn Ba Chúc

Khoảng cách: 57 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 16h30

Giá vé: 21.000 đồng

Số chuyến: 94 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 135 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Châu-thành An-giang – Cần-đăng – Vĩnh-bình – Vĩnh-an – Tà-đãnh – Thị-trấn Tri-tôn – Lương-phi – Thị-trấn Ba-chúc.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Ba-chúc – Lương-phi – Thị-trấn Thi-tôn – Tà-đãnh – Vĩnh-an – Vĩnh-bình – Cần-đăng – Bến xe Châu-thành An-giang.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của