Lộ trình tuyến xe bus Tây Ninh số 04: Bến xe khách Tây Ninh – Bến xe Gò Dầu

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 04: Bến xe khách Tây Ninh – Bến xe Gò Dầu

Khoảng cách: 40 km

Thời gian hoạt động: Tây-ninh (04h50 – 18h10); Gò-dầu (05h00 – 19h00

Số chuyến: 56 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút

Giãn cách chuyến: 15 – 25 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tây-ninh – Trưng-nữ-Vương – Ba mươi tháng Tư – Cách-mạng Tháng Tám – Lý-thường-Kiệt – Châu-văn-Liêm (cua Lý-bơ) – Hùng-vương – Chợ Long-hoa – Huỳnh-thanh-Mừng – Tôn-đức-Thắng – Ngã ba Giang-tân – Quốc-lộ 22B – Bến xe Gò-dầu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Gò-dầu – Quốc-lộ 22B – Ngã ba Giang-tân – Tôn-đức-Thắng – Huỳnh-thanh-Mừng – Chợ Long-hoa – Hùng-vương – Châu-văn-Liêm (cua Lý-bơ) – Lý-thường-Kiệt – Cách-mạng Tháng Tám – Ba mươi tháng Tư – Trưng-nữ-Vương – Bến xe khách Tây-ninh.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của