Lộ trình tuyến xe bus Tiền Giang số 10: Mỹ Tho – Gò Công – Bến xe Cần Đước

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 10: Mỹ Tho – Gò Công – Bến xe Cần Đước

Khoảng cách: 54 km

Thời gian hoạt động: 05h30 – 17h30

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 15 – 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Quốc-lộ 1A & Quốc-lộ 50 – Quốc-lộ 1A – Quốc-lộ 60 – Ấp-bắc – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – Thủ-khoa-Huân – Đinh-Bộ-Lĩnh – Quốc-lộ 50 – Đồng-khởi – Võ-duy-Linh – Nguyễn-Huệ – Nguyễn-Trãi – Nguyễn-trọng-Dân – Quốc-lộ 50 – Bến xe Cần-đước.

Lộ trình chiều về

Bến xe Cânđước – Quốc-lộ 50 – Nguyễn-trọng-Dân – Nguyễn-Trãi – Nguyễn-Huệ – Võ-duy-Linh – Đồng-khởi – Quốc-lộ 50 – Đinh-bộ-Lĩnh – Thủ-khoa-Huân – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – Ấp-bắc – Quốc-lộ 60 – Quốc-lộ 1A – Ngã ba Quốc-lộ 1A & Quốc-lộ 50

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của