Lộ trình tuyến xe buýt Bình Định số 04: Cảng Thị Nại – Đập Đá – Gò Găng

Tuyến xe buýt Bình Định số 04: Cảng Thị Nại – Đập Đá – Gò Găng

Khoảng cách: 49,6 km

Thời gian hoạt động: Thị-nại (05h10 – 17h40); Gò-găng (05h00 – 17h30)

Giá vé: 

+ Giá vé suốt tuyến các tuyến T4: 18.000 đồng/người/lượt

+ Giá vé tháng tuyến T4: 215.000 đồng/tháng.

Số chuyến: 40 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 85 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 – 60 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Cảng Thị-nại – Trần-hưng-Đạo – Nhà thương Đa-khoa Thành-phố – Lê-lợi – Nguyễn-huệ – Nhà thương Đa-khoa Tỉnh – Nguyễn-tất-Thành – Siêu-thị Quy-nhơn – Hội chợ triển-lãm – Lý-thường-Kiệt – Công-viên Quang-trung – Ỷ-lan – Đống-đa – Ngã ba Đống-đa – Tháp-đôi – Trần-hưng-Đạo – Cầu-đôi – Hùng-vương – Cao-đẳng Bình-định – Nhà thương Tâm-thần – Ngã ba Long-vân – Ngã ba Phú-tài – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Diêu-trì – Ngã ba Diêu-trì – Ga Diêu-trì – Ngã tư Cầu Bà-di – Thị-trấn Bình-định – Đập-đá – Gò-găng – Ngã tư Gò-găng.

Lộ trình chiều về

 Ngã tư Gò-găng – Gò-găng – Đập-đá – Thị-trấn Bình-định – Ngã tư Cầu Bà-di – Ga Diêu-trì – Ngã ba Diêu-trì – Thị-trấn Diêu-trì – Quốc-lộ 1A – Ngã ba Phú-tài – Ngã ba Long-vân – Nhà thương Tâm-thần – Cao-đẳng Bình-định – Hùng-vương – Cầu-đôi – Trần-hưng-Đạo – Tháp-đôi – Ngã ba Đống-đa – Đống-đa – Ỷ-lan – Công-viên Quang-trung – Lý-thường-Kiệt – Hội-chợ Triển-lãm – Siêu-thị Quy-nhơn – Nguyễn-tất-Thành – Nhà thương Đa-khoa Tỉnh – Nguyễn-huệ – Lê-lợi – Nhà thương Đa-khoa Thành-phố – Trần-hưng-Đạo – Cảng Thị-nại.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của