Lộ trình tuyến xe buýt Bình Dương số 10: Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng

Tuyến xe buýt Bình Dương số 10: Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng

 

Khoảng cách: 52,7 km

Thời gian hoạt động: 05h50 – 18h20

 Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Mỹ-phước – Cầu-quan – Long-nguyên – Long-tân – Cầu Hố-đá – Long-hoà – Dầu-tiếng – Bến Dầu-tiếng.

Lộ trình chiều về

Bến Dầu-tiếng – Dầu-tiếng – Long-hoà – Cầu Hồ-đá – Long-tân – Long-nguyên – Cầu-quan – Bến Mỹ-phước.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của