Lộ trình tuyến xe buýt Đà Lạt số 01: Bến xe Đà Lạt – Bến xe Đức Trọng

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 01: Bến xe Đà Lạt – Bến xe Đức Trọng

Đơn vị vận chuyển:

+ Công ty cp vt ôtô Lâm Đồng

+ Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+ Điện Thoại: 063.3822120

Khoảng cách: 35 km

Thời gian hoạt động: 05h30 – 18h00

Số chuyến: 44 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 70 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào – Phù-đổng Thiên-vương – Đinh-tiên-Hoàng – Nguyễn-thái-Học – Lê-đại-Hành – Khu Hoà-bình – Ba tháng Hai – Trần-phú – Ba tháng Tư – Quốc-lộ 20 – Bến xe Đức-trọng.

Lộ trình chiều về

Bến xe Đức-trọng – Quốc-lộ 20 – Ba tháng Tư – Trần-phú – Ba tháng Hai – Khu Hoà-bình – Lê-đại-Hành – Nguyễn-thái-Học – Đinh-tiên-Hoàng – Phù-đổng Thiên-vương – Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của