Lộ trình tuyến xe buýt Đà Lạt số 07: Bến xe Đức Trọng – Tân Thanh

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 07: Bến xe Đức Trọng – Tân Thanh

Đơn vị vận chuyển:

+ Công ty cp vt ô tô Lâm Đồng

+ Điện Thoại: 063.3822120

Khoảng cách: 45 km

Thời gian chuyến: 72 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đức-trọng – Quốc-lộ 20 – thôn Bạch-đằng – N’ thôn Hạ – Quốc-lộ 27 – Đinh-văn – Chợ Tân-thanh.

Lộ trình chiều về

Chợ Tân-thanh – Đinh-văn – Quốc-lộ 27 – N’ thôn Hạ – thôn Bạch-đằng – Quốc-lộ 20 – Bến xe Đức-trọng.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của