Lộ trình tuyến xe buýt Gia Lai số 03B: Ngã ba Lơ Bông – Thị Xã An Khê

Tuyến xe buýt Gia Lai số 03B: Ngã ba Lơ Bông – Thị Xã An Khê

Khoảng cách: 54,1 km

Thời gian hoạt động: 06:00 – 18:15

Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Lơ-bông – Quốc-lộ 19 – Quang-Trung – Thị-xã An-khê

Lộ trình chiều về

Thị-xã An-khê – Quang-Trung – Quốc-lộ 19 – Ngã ba Lơ-bông.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của