Lộ trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi – Khu du lịch Sa Huỳnh

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi – Khu du lịch Sa Huỳnh

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: Quảng-ngãi (05h30 – 18h00); Sa-huỳnh (05h00 – 18h00)

Giá vé: 22.000 đồng đi trên 3/4 tuyến đến suốt tuyến, 18.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến 3/4 tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/4 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 48 chuyến/ngày, gồm 24 chuyến đi và 24 chuyến về

Thời gian chuyến: 105 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi – Lê-thánh-Tôn – Quang-trung – Cầu Bàu-giang – Quốc-lộ 1A – Khu du-lịch Sa-huỳnh – Chân đèo Bình-đê.

Lộ trình chiều về

Chân đèo Bình-đê – Khu du-lịch Sa-huỳnh – Quốc-lộ 1A – Cầu Bàu-giang – Quang-trung – Lê-thánh-Tôn – Bến xe Quảng-ngãi.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của