Lộ trình tuyến xe buýt số 13: BX Đông Ba – Phong Bình

Tuyến xe buýt 13 : BX Đông Ba – Phong Bình

Khoảng cách: 50 km

Thời gian hoạt động:

+ Đông-ba (06:00 – 18:00)

+ Phong-bình (06:00 – 17:00)

Số chuyến: 16 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 100 phút

Giãn cách chuyến: 60-120 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba – Cầu Phú-xuân – Hà-nội – Bịnh-viện Trung-ương Huế – Đống-đa – Hùng-vương – BigC – Nhà thương Đại-học Y-khoa – Cầu Dã-viên – Bến xe Phía Bắc – Cầu Từ-phú – Tỉnh-lộ 11A – Nguyễn-kim-Thành – Bưu-điện Quảng-điền – Tỉnh-lộ 4 – Quảng-lợi – Quảng-thái – Phong-chương – Phong-bình.

Lộ trình chiều về

Phong-bình – Phong-chương – Quảng-thái – Quảng-lợi – Tỉnh-lộ 4 – Bưu-điện Quảng-điền – Nguyễn-kim-Thành – Tỉnh-lộ 11A – Cầu Từ-phú – Bến xe phía Bắc – Cầu Dã-viên – Nhà thương Đại-học Y-khoa – Hùng-vương – Đống-đa – Bịnh-viện Trung-ương Huế- Hà-nội – Cầu Phú-xuân – Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

06h15 – 07h55 – 10h15 – 12h35 – 14h45 – 17h05

Giờ Xuất Bến Phong Bình

06h00 – 08h00 – 10h00 – 12h30 – 14h30 – 17h00

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của