Lộ trình tuyến xe buýt số 15: Đông Ba – Vinh Hà

Tuyến xe buýt số 15: Đông Ba – Vinh Hà

Khoảng cách: 39.2 km

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (07:30 – 17:15)

+ Vinh-hà (06:00 – 15:45)

Số chuyến: 8 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 75 phút

Giãn cách chuyến: 140 – 190 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba – Bịnh-viện Trung-ương Huế – Lê-Lợi – Nguyễn-Huệ – Nhà thương Đại-học Y-khoa – Đống-đa – Hùng-vương – BigC – Bà-Triệu – Phạm-văn-Đồng – Quốc-lộ 49 – Nguyễn-đức-Xuyên – Tỉnh-lộ 10C – xã Vĩnh-thái – Bến xe Vinh-hà

Lộ trình chiều về

Bến xe Vinh-hà – xã Vĩnh-thái – Tỉnh-lộ 10C – Nguyễn-đức-Xuyên – Quốc-lộ 49 – Phạm-văn-Đồng – Bà-Triệu – BigC – Hùng-vương – Đống-đa – Nhà thương Đại-học Y-khoa – Nguyễn-Huệ – Lê-Lợi – Bịnh-viện Trung-ương Huế – Bến xe Đông-ba.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của