Lộ trình tuyến xe buýt số 27: BX Yên Nghĩa – BX Nam Thăng Long

  • Mã số tuyến : 27
  • Tên tuyến : BX Yên Nghĩa – BX Nam Thăng Long
  • Giãn cách tuyến : 7 - 8 -10 phút/chuyến

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của