Lộ trình tuyến xe buýt số 37: Bến xe Giáp Bát – Chương Mỹ (Chúc Sơn)

  • Mã số tuyến : 37
  • Tên tuyến : Bến xe Giáp Bát – Chương Mỹ (Chúc Sơn)
  • Giãn cách tuyến : 10 -20 phút/chuyến

Lộ trình tuyến xe buýt số 37: Bến xe Giáp Bát – Chương Mỹ (Chúc Sơn)

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của