Lộ trình tuyến xe buýt số 50: Long Biên – SVĐ Quốc Gia

  • Mã số tuyến : 50
  • Tên tuyến : Long Biên – SVĐ Quốc Gia
  • Giãn cách tuyến : 17 phút/chuyến

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của