Lộ trình tuyến xe buýt số 8: BX Đông Ba – Nam Đông

Tuyến xe buýt 8: BX Đông Ba – Nam Đông

Khoảng cách: 5,6 km

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (06:05 – 17:45)

+ Nam-đông (06:00 – 17:30)

Số chuyến: 24 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 110 phút

Giãn cách chuyến: 25 – 90 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba – Trần Hưng-đạo – Cầu Phú-xuân – Lê-Lợi – Nguyễn-Huệ – An-dương Vương – Bến xe phía Nam – Quốc-lộ 1A – Ngã ba La-sơn – Tỉnh-lộ 14B – Khe-tre – Chợ Hương-giang.

Lộ trình chiều về

Chợ Hương-giang – Khe-tre – Tỉnh-lộ 14B – Ngã ba La-sơn – Quốc-lộ 1A – Bến xe phía Nam – An-dương Vương – Nguyễn-Huệ – Lê-Lợi – Cầu Phú-xuân – Trần Hưng-đạo – Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

06h05 – 07h05 – 08h05 – 09h35 – 10h00 – 11h15 – 12h00 – 13h20 – 14h30 – 15h45 – 17h10 – 17h45

Giờ Xuất Bến Nam Đông

06h00 – 07h30 – 08h15 – 09h35 – 10h00 – 11h15 – 12h00 – 13h15 – 14h30 – 15h45 – 17h00 – 17h30

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của