Lộ trình tuyết xe buýt số 21: Bến Xe Giáp Bát – Bến Xe Yên Nghĩa

  • Mã số tuyến : 21A
  • Tên tuyến : Bến Xe Giáp Bát – Bến Xe Yên Nghĩa
  • Giãn cách tuyến : 7 - 10 - 15 phút/chuyến

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của