Cập nhật danh sách, lộ trình các tuyến xe buýt mới nhất

Tần suất: 30 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h30 – 17h30 Giá vé: 10.000đ – [...]
Tần suất: 30 phút/ lượt Thời gian hoạt động: 6h00- 19h00 Giá vé: 20.000 đồng/hk/lượt
Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 05h00 – 21h00
Giờ mở bến: 05h00 Giờ đóng bến: 21h00 Tần suất: 15 – 20/ lượt
Tần suất: 10-20 phút/ lượt Thời gian hoạt động: Nam Thăng Long: 4h50-20h30; BX Nước [...]
Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 05h00 – 21h30
Tần suất: 14/16 xe = 60 Lượt xe/ngày Giá vé: vé chặng 5.000đ – vé [...]
Tần suất: 20/22 xe = 108 Lượt xe/Ngày 10-15-20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 [...]
Tần suất: 2 xe / 8 lượt Thời gian hoạt động: 6h30 – 16H45 (6:30 [...]
Tần suất: 13/16 XE = 116 Lượt xe/Ngày Giá vé lượt: 20.000 VND / vé [...]
Tần suất: 18-25 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h08 – 21h10 (5h00- 21h04)
Tần suất: 45 – 50p phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h08 – 21h10 (5h00- 21h04)
Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00-20h00 Lượt đi: Hoàng Quốc [...]
Tần suất: 15-20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: Long Biên: 4h00 – 19h45, Bắc Ninh: [...]
Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 22h00
Tần suất: 15 – 30 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h15 – 21h10
Tần suất: 35 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h23 – 21h09 Giá vé: 9.000 đồng/lượt.
Tần suất: 15-20 phút / lượt Thời gian hoạt động: KĐT Mỹ Đình II: 4h45’ [...]
Tần suất: 10 phút / lượt Thời gian hoạt động: Yên Phụ: 5h00-21h30; Mê Linh: [...]
Tần suất: 10 phút / lượt Thời gian hoạt động: TT Đông Anh: 5h – [...]
Tần suất: 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 20h00 Lượt đi: CV Thống [...]
Tần suất: 10-15 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00 Lượt đi: Trần Khánh [...]
Tần suất: 15-20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00 Lượt đi: Time City [...]
Thời gian : 5h00, 15-20 phút/chuyến   Lượt đi: BX Mỹ Đình – Phạm Hùng [...]

Cập nhật danh sách, lộ trình các tuyến xe buýt mới nhất