Số điện thoại Bệnh viện Quận 5

BỆNH VIỆN QUẬN 5 được thành lập vào tháng 7/2007, theo quyết định số 114/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. BỆNH VIỆN QUẬN 5 chịu quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy Ban Nhân Dân Quận 5 và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở y tế.
BỆNH VIỆN QUẬN 5 cung cấp các dịch vụ về y tế như: Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh; Đào tạo cán bộ y tế; Nghiên cứu khoa học về y học; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế và Quản lý kinh tế y tế. Phương châm của bệnh viện: Thân thiện – Tận tâm – Thanh lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *