Số điện thoại Bệnh viện Trưng Vương

Bệnh viện Trưng Vương được khởi công xây dựng năm 1963 với chuyên môn chính ban đầu là Sản – Nhi, đến năm 1974 mở rộng thêm các khu chức năng.

Bệnh viện được công nhận là bệnh viện đa khoa hạng I, hiện có quy mô 700 giường bệnh nội trú với 27 khoa – chuyên khoa, 9 phòng chức năng và 964 cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Lưu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú từ 1500 đến 2000 lượt người.

Với phương châm bệnh nhân là “khách hàng”, lấy bệnh nhân là “trung tâm” mọi hoạt động của Bệnh viện đều tập trung hướng đến mục tiêu an toàn – hiệu quả – sự hài lòng của bệnh nhân như khẩu hiệu “Bệnh viện Trưng Vương – Tình thương và trách nhiệm”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *