Số điện thoại Cơ sở ngoại ngữ Hoàng Vy – Pingu’s English Vietnam- Chi nhánh Quận 2

Pingu’s English Vietnam- Chi nhánh Quận 2 là cơ sở ngọai ngữ đầu tiên tại Việt nam được nhượng quyền giảng dạy tiếng Anh Pingu’s English chính thức từ tập đòan Linguaphone- Anh quốc (www.linguaphonegroup.com) chuyên dạy tiếng Anh mẫu giáo Pingu’s English theo chương trình do Tập đòan sọan thảo. Chương trình Pingu’s English hiện nay đang có mặt tại trên 30 nước trên thế giới.

Anh ngữ Pingu’s English là chương trình dạy tiếng Anh theo giọng Mỹ (American English) cho độ tuổi từ 4- 7 với 3 cấp độ (Level  1, 2, 3). Mỗi cấp độ học liên tục trong 8 tháng. Trong thời gian học các học viên được thường xuyên kiểm tra kiến thức đã học ( online Test) qua trang mạng chính thức của Pingu’s English (www.pingusenglish.com)  để bảo đảm tính khách quan và độc lập.

Kế tục chương trình Anh ngữ mẫu giáo, Pingu’s English Vietnam- Chi nhánh Quận 2 mở các lớp giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi (cấp 1) ở 3 cấp độ Starters, Movers và Flyers theo sát nội dung của Cambridge English, ôn tập các kỹ năng Starters, Movers và Flyers / luyện thi các chứng chỉ của Cambridge English, mở các lớp giảng dạy tiếng Anh thiếu niên (cấp 2) ở 2 cấp độ KET, PET.  • Tiếng Anh  • Lớp dành cho trẻ em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *