Số điện thoại Đào tạo tiếng Pháp – Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF)

Giảng dạy tiếng Pháp là một trong những hoạt động quan trọng của IDECAF.

Ban giảng huấn gồm hơn 60 giáo viên Pháp – Việt giàu kinh nghiệm, được hỗ trợ bởi một cố vấn sư phạm người Pháp cùng với các phương tiện giảng dạy đầy đủ, hiện đại (phòng máy multimédia, thư viện đa phương tiện) đã làm nên chất lượng giảng dạy tiếng Pháp tại IDECAF.

Mỗi năm, Viện tổ chức 5 khóa học (08 tuần/khóa) với các lớp học từ phổ thông đến các lớp chuyên ngành, thu hút khoảng 10.000 học viên tham gia. Tại mỗi khóa học, học viên sẽ được tự học miễn phí tại phòng máy multimedia.

Hỗ trợ cho các lớp học tiếng Pháp là các hoạt động văn hóa được tổ chức quanh năm tại IDECAF: chiếu phim, triển lãm, tọa đàm, đọc sách, biểu diễn ca nhạc, hòa nhạc, các cuộc thi bằng tiếng Pháp. Cùng với nguồn tư liệu phong phú tại thư viện đa phương tiện, những hoạt động này phát triển yếu tố liên văn hóa trong quá trình học tiếng Pháp và làm cho người học cảm thấy thú vị hơn.  • Tiếng Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *