Số điện thoại Học viện kỹ thuật mật mã cơ sở phía Nam

Học viện Kỹ thuật Mật mã có đông đảo đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhà giáo ưu tú, các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hiện nay Học viện Kỹ thuật Mật mã đang đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã cho tất cả các loại hình đào tạo phục vụ Ngành Cơ yếu và đại học chính quy Chuyên ngành An toàn Thông tin (Ngành Công nghệ Thông tin) phục vụ cho nhu cầu bảo mật thông tin Kinh tế Xã hội cho sự nghiệp Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước.

Đối với Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã (Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền…).

Đối với Chuyên ngành An toàn Thông tin tuyển sinh rộng rãi trong toàn quốc. Với mục tiêu đào tạo kỹ sư chuyên ngành An toàn thông tin (Ngành Công nghệ Thông tin) phục vụ cho nhu cầu bảo đảm An toàn thông tin mạng máy tính (Quản trị Mạng máy tính, Bảo mật cơ sở dữ liệu tại các ngân hàng và các mạng máy tính chuyên dụng, lập trình viên…), bảo mật thông tin Kinh tế Xã hội cho sự nghiệp Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước.  • An ninh mạng – An toàn thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *