Số điện thoại Nha khoa Việt – Úc

DỊCH VỤ

Dịch vụ Đơn giá
Nhổ răng 100.000 – 500.000
Cạo vôi răng 100.000 – 200.000
Trám răng 100.000 – 200.000
Răng tháo lắp 200.000 – 600.000
Răng sứ 1.000.000
Tẩy trắng răng 1.200.000
Răng sứ Titan 2.000.000
Răng sứ quý kim 7.000.000
Răng sứ Cercom 4.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *