Số điện thoại Phòng chẩn đoán y khoa – bs. Huỳnh Đức Long

DỊCH VỤ

  • Siêu âm Doppler màu các bộ phận
  • Xét nghiệm
  • Điện tâm đồ
  • X-quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *