Số điện thoại Phòng Khám Chuyên Khoa Ngoại – BS. Lê Thể Đăng

DỊCH VỤ

  • Ngoại Cơ Xương Khớp
  • Ngoại Thần kinh
  • Ngoại Tiêu hoá – Gan mật
  • Ngoại Tim mạch
  • Ngoại Hô hấp
  • Nhãn khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *