Số điện thoại Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp – BS. Nguyễn Thị Hậu

DỊCH VỤ

  • Khám: Nội tổng quát – Nội tim mạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *